Vědecký název taxonu
Cercidiphyllum japonicum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Sieb. et Zucc.
Odrůda
-
Český název
zmarličník japonský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
horské lesy

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20 m, jemný, často vícekmenný stromek; koruna vejčitá
Výhony
letorosty červenohnědé, lesklé, lysé
Pupeny
vstřícné, červené, protáhle kuželovité
Listy
kruhovité, vejčité až okrouhle ledvinité, vrubovité, líc modravě zelený, rub bělavě modrozelený, řapík červený, báze srdčitá, žilnatina červenavá, na větvičce nápadně dvojřadě postavené
Květenství
husté hlávky na konci brachyblastů
Květy
dvoudomý strom, jednopohlavné květy, bezobalné, nenápadné, červené
Plody
měchýřek do 2 cm dlouhý, nenápadný, s krátkou čnělkou
Semena
semena hnědavá, jednostranně křídlatá
Kůra a borka
šedohnědá, brzy podélně rozpraskaná
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Cercis (nemá vroubkovaný okraj čepele, většinou keře)
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
sbíráme v listopadu, kde stojí obě pohlaví vedle sebe

Nároky na stanoviště

Faktor světla
slunné až polostinné dřeviny
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
oblasti I-III, v mládí trpí pozdními mrazy
Faktor vody
prospívají mu čerstvě vlhké půdy, v suchu předčasně opadává
Faktor půdy
žívné půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim zlatožlutý barvič
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
velmi pěkná solitéra, okraje porostů, využít efektu velmi časného podzimního barvení; doplňková dřevina
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
na jaře raší listy purpurově zbarvené a pak přecházejí do světlé zeleně, na podzim barví žlutě, oranžově až červeně, podzimní vadnoucí listy příjemně voní po perníku, jedena z nejčasněji opadavých dřevin

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Hřížení a Množení oddělky
Odrůdy
Pendulum' (větve převislé, monstrózní habitus); 'Rot Fuchs' (výhony tmavě červené, listy při rašení červené, později tmavě červenozelené)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena